[Sản phẩm] Đánh giá sản phẩm

Tính năng quản lý đánh giá cho sản phẩm từ khách hàn.

Đánh giá sản phẩm là tính năng nhận xét sản phẩm theo bằng phương án cho điểm 1 tới 5. Giúp người mua đánh giá sản phẩm sau khi mua hàng.

Lưu ý: Chức năng này có thể không hoạt động do chưa được kích hoạt hoặc trang web bạn được Ngôi Sao Số cấu hình không có tính năng này. Nếu bạn không muốn sử dụng tính năng này thì bạn truy cập vào “Cấu hình module” tìm đến ô “Sử dụng chức năng đánh giá sản phẩm” và bỏ chọn. Tiếp theo là nhấp chuột “Lưu thay đổi” để lưu lại cấu hình.

Mức đánh giá:

Mức thấp nhất là 1 sao.
Mức cao nhất là 5 sao.
  • Bước 1: Để đánh giá sản phẩm người truy cập cần phải chọn mức đánh giá và điền nội dung nhận xét (hoặc không cần điền).
  • Bước 2: Nhập mã xác nhận (mã capcha).
  • Bước 3: Nhấp chuột “Đánh giá”.

sp danhgia 1

Người quản trị sẽ tiến hành xét duyệt đánh giá như cho phép hiển thị, không hiển thị hoặc xóa đánh giá đó và tìm kiếm thông tin đánh giá.

Để hiển thị đánh giá, người quản trị làm như sau:

  • Bước 1: Nhấp chuột “Đánh giá sản phẩm” (tính năng phải được kích hoạt như ở phần lưu ý).
  • Bước 2: Tích chọn từng đánh giá hoặc tất cả đánh giá và tiến hành chọn Hiển thị.
  • Bước 3: Nhấp chuột “Thực hiện” và ra ngoài site đến sản phẩm có đánh giá đó kiểm tra kết quả.