Hướng dẫn quản lý tập tin trên cPanel.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý tập tin trên cPanel.

1. Giới thiệu:

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý tập tin trên cPanel.

2. Các bước thực hiện cấu hình như sau:

1) Đăng nhập vào cPanel tài khoản hosting của bạn.

2) Vào menu quản lý tài khoản chọn mục quản lý file.

quản lý tập tin

 

Các công cụ của trang quản lý tập tin của cPanel bao gồm các chức năng sau:

quản lý tập tin

 • New file: Chức năng tạo mới một tập tin.
 • New folder: Tạo mới một thư mục.
 • Copy: Sao chép tập tin.
 • Move file: Di chuyển file tới một thư mục trong tài khoản hosting.
 • Upload: Chức năng upload một tập tin từ máy tin lên server.
 • Download: Tải một tập tin  từ tài khoản hosting về máy tính.
 • Delete: Chức năng xóa một thư mục hay một tập tin.
 • Rename: Đổi tên thư mục hoặc tập tin.
 • Edit:  chức năng chỉnh sửa một tập tin.
 • Code Editor: Chức năng chỉnh sửa tập tin theo dạng code
 • HTML Editor: Chỉnh sửa tập tin theo dạng html.
 • Change Permissions: Set Permissions cho tập tin hoặc thư mục.

quản lý tập tin

 • View: Chức năng xem nhanh nội dụng của một tập tin.
 • Extract: Giải nén file nén .zip, gzip, tar.gz, tar.bz2.
 • Compress: Nén thư mục hoặc tập tin thành dạng file nén. zip, gzip, tar.gz, tar.bz2.

Để sử dụng các công cụ trên: Click chọn file hoặc thư mục trên tài khoản hosting và click chọn vào các button tương ứng