Hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ thư mục web

1. Mục đích: 


Đôi lúc bạn muốn hạn chế người khác truy cập vào những thư mục chứa dữ liệu quan trọng trên Hosting của bạn. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn ngăn chặn sự truy cập không mong muốn bằng cách tạo mật khẩu cho thư mục web.
 

2. Các bước thực hiện:

 
Bước 1: Đăng nhập vào Cpanel->Các công cụ quản lý khác->Tạo mật khẩu cho các thư mục web
 Lúc này bạn sẽ thấy các thư mục có trên hosting của bạn.

Thư mục web

 

Bước 2: Chọn thư mục cần được bảo vệ bằng mật khẩu. Ví dụ joomla
Đánh dấu vào ô Password protect this directory và đặt tên cho thư mục được bảo vệ. Sau đó chọn Save
 

thư mục web

Tiếp theo bạn cần tạo username và password. Bạn sẽ sử dụng username và password này để truy cập vào thư mục cần được bảo vệ.
 

thư mục web 3

Sau đó chọn Add/modify authorized user. Đến đây bạn đã tạo thành công. Chọn Go Back
 

thư mục web

Nhìn bên dưới bạn sẽ thấy tên username bạn vừa tạo. Và bạn có thể tạo thêm nhiều user nữa, tên user sẽ hiển thị trong bảng này.

thư mục web

 Khi thực hiện thành công thư mục được bảo vệ sẽ có biểu tượng hình ổ khóa

thư mục web

 Bước 3:  Từ bây giờ mỗi khi muốn truy cập vào thư mục này bạn cần phải nhập đúng username và password.
 

thư mục web

 
 
Cách gỡ bỏ khóa bảo vệ:  bạn chỉ cần bỏ đánh dấu ô Password protect this directory ở bước 2 và xóa hết các user có trong bảng bằng Delete user

thư mục web

 

thư mục web

 
Chúc các bạn thành công!