Hàm mail thường bị khóa trên các sharehosting ?

Hàm Mail() là một hàm thông dụng dùng để gửi mail, nhất là trong các forum script.

Hàm Mail() là một hàm thông dụng dùng để gửi mail, nhất là trong các forum script. Và thông thường người sử dụng hosting rất hay lạm dụng server và hàm này để spam mail cùng lúc cả trăm có khi lên đến cả nghìn người. Điều này gây ra các tác hại như:

Tác hại của việc spam mail:

  • Gây trì trệ và nghẽn hệ thống xử lý email trên máy chủ, các khách hàng khác không gửi được email.
  • IP của server dễ lọt vào black list của các máy chủ lọc spam trên thế giới, điều này dễ khiến cho các email của khách hàng sau này gửi sẽ lọt thỏm vào hộp Bulk hoặc Spam, và vĩnh viễn (có thể) sẽ không thoát ra khỏi danh sách đen đó.

Cho đến hiện nay, hầu như 99% các nhà cung cấp hosting ở VN đều disable hàm này. Ở nước ngoài, luật chống spam rất căng, hễ khách hàng spam 1 lần là đã bị delete account ngay lập tức. Trước đây NGÔI SAO SỐ chưa disable nhằm giúp cho Quý khách có thể dễ dàng gửi nhận email thông qua web script, đến thời điểm hiện tại NGÔI SAO SỐ mới tiền hành disable hàm này, đó là điều bắt buộc không còn sự lựa chọn nào khác.

Để khắc phục vấn đề này, Quý khách có thể sử dụng giao thức SMTP để gửi mail rất dễ dàng. Hầu hết các script hiện nay đều có giao thức này.

Lưu ý: việc disable mail() function không áp dụng trên các gói VPS, Dedicated, Colocation server.