Hướng dẫn bật kéo thả khối hiển thị trên web

Để có thể tự chỉnh sửa các khối nội dung của mình, anh chị có thể làm theo các hướng dẫn sau.

Thông thường, các yêu cầu liên quan đến nội dung trang web sẽ được kỹ thuật hướng dẫn anh chị tự thao tác, vì kỹ thuật chỉ có thể hỗ trợ anh chị về lỗi trang web và các vấn đề về vận hành.

Để thao tác thực hiện, anh chị cần đăng nhập quản trị để trang web có thể biết được anh chị có quyền chỉnh sửa trang web.

Bước 1: Đăng nhập quản trị

Trước tiên để đăng nhập quản trị anh chị vào đường dẫn quản trị bằng cách vào đường dẫn thường thấy: tenmiencuaban.com/admin hoặc một đường dẫn khác được cung cấp khi bàn giao trang web.

Bước 2:  Bật kéo thả khối hiển thị

Sau khi đăng nhập thành công, anh chị mở một tab mới trên trình duyệt và vào trang chủ website. Sau đó kéo xuống dưới cùng trang web, anh chị sẽ nhìn thấy khối hiển thị như hình, anh chị bấm vào mục Bật kéo thả block (Enable drag and drop block) tuỳ ngôn ngữ đang hiển thị trang web.

huong dan bat keo tha khoi hien thi tren web 1

bấm vào mục Bật kéo thả block nếu website là tiếng Việt


huong dan bat keo tha khoi hien thi tren web 1

bấm vào mục Enable drag and drop block nếu website là tiếng Anh

 
 

Bước 3: Sửa khối hiển thị

Các khối hiển thị sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào bố cục trang web của anh chị. Anh chị di chuyển chuột tới các khối muốn sửa, bấm vào sửa khối liên quan như hình bên dưới.

huong dan bat keo tha khoi hien thi tren web 1
Di chuyển chuột đến mục cần sửa và bấm vào nút sửa. 

Kiểu khối lập trình: Sẽ có khối hiển thị dạng được lập trình sẵn để lấy thông tin từ các module ví dụ như lấy các bài viết mới nhất từ tin tức, sản phẩm ... các khối này anh chị sẽ không thể sửa được và chỉ có thể sửa được số lượng tin hiển thị hay đổi các thông số mà khối đó đã được lập trình các tính năng liên quan.

huong dan bat keo tha khoi hien thi tren web 4

Kiểu khối lập trình, bạn chỉ có thể sửa được một số thứ kỹ thuật đã thiết lập, như ví dụ này bạn chỉ có thể thay đổi tiêu đề và độ dài của tiêu đề.

Kiểu khối html: Các khối này lấy nội dung html thông thường tức là anh chị tự nhập liệu vào như nhập vào trình soạn thảo Microsoft world. Nó thường được bố cục dạng thông tin tĩnh như thông tin liên hệ, số điện thoại, giới thiệu công ty.

Kiểu khối html, bạn sẽ thấy kiểu khối này của giao diện, và tên là Block tự chèn nội dung html. Bạn có thể tận dụng để thêm các nội dung tuỳ thích.

Đối với các nội dung không liên quan tới các khối này, sẽ nằm tại khu vực quản trị của module đó. Anh chị cần vào đường dẫn quản trị tenmiencuaban.com/admin để tự sửa chữa các nội dung liên quan.

Các thay đổi thường kỹ thuật hay gặp phải là số điện thoại hiển thị, anh chị vào quản trị, module quản lý Liên Hệ sẽ thấy mục Nội dung thông báo. Anh chị sửa các số điện thoại tại mục này.

Khi tương tác các khối, một số khối hiển thị có thể là kiểu treo lơ lửng trên trang web nên anh chị sẽ không nhìn thấy vị trí của nó, để tìm các khối này anh chị cần để ý các vị trí có nút sửa | xoá nhưng không thấy nội dung hiển thị tại các vị trí này.

Chú ý: Nếu anh chị xoá dữ liệu, kỹ thuật sẽ không thể khôi phục cho anh chị, xin lưu ý cẩn trọng các thao tác vì các bản backup của website sẽ vào thứ 7 hàng tuần và chỉ có thể restore dữ liệu về các ngày thứ 7 trước đó. Và việc này sẽ tốn chi phí thực hiện.