Lưu tệp CSV dưới dạng được mã hóa UTF-8 để Import Export

Bản chất file Excel không thể import vào CSDL của trang web vì chứa các mã dành riêng cho phần mềm của Microsoft.

Để import các file excel cần chuyển đổi nó thành tệp CSV và phải được mã hóa bằng UTF-8. Đó là để đảm bảo rằng tất cả các lần import dữ liệu sẽ thành công và chính xác. Trong quá trình import, bạn cần tránh dữ liệu có chứa dấu phẩy (,) và chấm phẩy (;) vì định dạng CSV sẽ xem rằng đó là ngắt dòng, gây lỗi cho dữ liệu import.

Mã hóa UTF-8 là gì?

Một ký tự trong UTF-8 có thể dài từ 1 đến 4 byte. UTF-8 có thể đại diện cho bất kỳ ký tự nào trong tiêu chuẩn Unicode và nó cũng tương thích ngược với ASCII. Đây là kiểu mã hóa ưa thích nhất cho e-mail và các trang web và là kiểu mã hóa ký tự chủ đạo toàn cầu.

Dưới đây là hai mẫu:

Mẫu 1: Bảng tính UTF-8 chưa được mã hóa
Mẫu 1: Bảng tính UTF-8 chưa được mã hóa
Sample2: Bảng tính không được mã hóa UTF-8
Mẫu 2: Bảng tính không được mã hóa UTF-8

Ngôi Sao Số sẽ giải thích cách áp dụng mã hóa UTF-8 với các ứng dụng bảng tính chính như Microsoft Excel và Notepad cho Windows hay như Apple Numbers và TextEdit cho Mac. Vì Google Trang tính là một ứng dụng bảng tính được sử dụng rộng rãi, bài viết này cũng giải thích cách mã hóa UTF-8 với Google Trang tính hay còn gọi là Google Sheet.

Cách lưu tệp CSV dưới dạng UTF-8 bằng Libre Office?

Để lưu tệp CSV dưới dạng mã hóa UTF-8, hãy làm theo các bước bên dưới:

 • Mở LibreOffice và đi tới Files(Tệp) từ thanh menu. Nhấp vào (open) mở và chọn tệp từ máy tính mà bạn muốn lưu dưới dạng tệp được mã hóa UTF-8.
 • Sau khi mở tệp, đi tới File > Save as (Tệp> Lưu dưới dạng). Từ hộp thoại mở ra, nhập tên của tệp và chọn Text CSV (.csv) từ Save as type (menu thả xuống Lưu dưới dạng) .
 • Kiểm tra Edit filter settings (các tùy chọn Chỉnh sửa cài đặt bộ lọc)
Lưu tệp dưới dạng CSV
Lưu tệp dưới dạng CSV
 • Click chọn Save (lưu).
 • Từ hộp thoại Export Text File (Xuất Tệp Văn bản) xuất hiện, hãy chọn tùy chọn Unicode (UTF-8) từ menu Character set (Bộ ký tự thả xuống).
  Đặt trường và dấu phân cách văn bản như bạn muốn hoặc để nguyên (Set the field and text delimiter as you wish or leave as is).
Mã hóa dưới dạng UTF-8
Mã hóa dưới dạng UTF-8
 • Click OK.

Thao tác này sẽ lưu tệp dưới dạng UTF-8 được mã hóa trong Libre Office.

Cách lưu tệp CSV dưới dạng UTF-8 bằng Google Spreadsheet?

Để lưu tệp CSV dưới dạng mã hóa UTF-8, bạn có thể tải tệp lên Google Drive và dễ dàng lưu trữ dưới dạng UTF-8. Các bước được đưa ra dưới đây:

 1. First, open your Google Drive account. Click on the NEW button on the top left corner, and click Upload files option.
  Tùy chọn tải tệp lên trong Google Drive
  Tùy chọn tải tệp lên trong Google Drive
 2. Duyệt qua tệp CSV được yêu cầu và bắt đầu tải lên.
 3. Mở tệp đã tải lên bằng Google Spreadsheet.
 4. Hướng đến File > Download as, và chọn Comma-separated values (.csv, current sheet) .
  Tải xuống dưới dạng CSV tùy chọn trong Google Trang tính
  Tải xuống dưới dạng CSV tùy chọn trong Google Trang tính

  Tệp đã tải xuống được lưu dưới dạng mã hóa UTF-8 theo mặc định và có thể được nhập chính xác khi tải lên plugin xuất nhập sản phẩm của chúng tôi.

Cách lưu tệp CSV dưới dạng UTF-8 trong Microsoft Excel?

Các bước được đưa ra dưới đây:

 1. Mở tệp CSV bằng trang tính Microsoft Excel.
 2. Điều hướng đến tùy chọn menu File (Tệp) và nhấp vào Save As (Lưu dưới dạng). Cửa sổ hiện ra như hình bên dưới:
  lưu dưới dạng excel
  Lưu dưới dạng excel

  Tùy chọn Lưu dưới dạng trong Microsoft Excel

 3. Nhấp vào Browse (Duyệt) để chọn vị trí save (lưu tệp).
 4. Cửa sổ Save As xuất hiện như hình dưới đây:

   

  lưu dưới dạng excel trong máy tính
  Lưu dưới dạng excel trong máy tính
 5. Tiếp theo, nhập tên của tệp.
 6. Chọn tùy chọn Lưu dưới dạng CSV (Phân cách bằng dấu phẩy) (* .csv) Save as type as CSV (Comma delimited) (*.csv) .
 7. Nhấp vào hộp thả xuống (Tools ) và nhấp vào Tùy chọn web. Một cửa sổ mới cho các tùy chọn web (Web Options) xuất hiện như hình dưới đây.

   

  tùy chọn web excel
  Tùy chọn web options
 8. Trong tab Mã hóa (Encoding), chọn tùy chọn Unicode (UTF-8) từ Lưu tài liệu này thành (Save this document as) trong danh sách thả xuống.
 9. Cuối cùng, nhấp vào Ok và lưu tệp.

Cách lưu tệp CSV dưới dạng UTF-8 bằng Notepad?

Các bước được đưa ra dưới đây:

 1. Mở file CSV với Notepad.
 2. Tại menu File > Save As. Ảnh chụp màn hình của menu được hiển thị như bên dưới:

   

  Menu file trong Notepad
  Menu file trong Notepad
 3. Tiếp theo, chọn vị trí lưu cho file (tệp). Cửa sổ Save As xuất hiện như hình bên dưới.
  Tùy chọn Lưu dưới dạng trong Notepad
  Tùy chọn Lưu dưới dạng trong Notepad
 4. Chọn Save as type từ mục All Files(*.*).
 5. Chỉ định tên tệp với tệp mở rộng .csv
 6. Tại mục Encoding trong danh sách thả xuống, chọn tùy chọn UTF-8.
 7. Click Save để lưu lại file.

Bằng cách này, bạn có thể lưu tệp dưới dạng UTF-8 được mã hóa bằng Notepad.

Cách lưu tệp CSV dưới dạng UTF-8 trong Apple Number?

Các bước được đưa ra dưới đây

 1. Mở file với Apple Numbers.
 2. Tại mục File > Export To  > CSV. Ảnh chụp màn hình của các cài đặt như được hiển thị bên dưới:
  Xuất sang CSV với Apple Numbers
  Xuất sang CSV với Apple Numbers
 3. Dưới mục Advanced Options, chọn Unicode(UTF-8) tùy chọn cho Text Encoding. Ảnh chụp màn hình của các cài đặt được hiển thị như bên dưới:

   

  Advanced Options in Apple Numbers

  Tùy chọn nâng cao trong Apple Numbers

 4.  Click Next. Các cài đặt khác xuất hiện như trong ảnh chụp màn hình bên dưới:
  Tùy chọn xuất trong Apple Numbers
  Tùy chọn xuất trong Apple Numbers
 5. Nhập tên của tệp và nhấp vào Export để lưu tệp của bạn bằng mã hóa UTF-8.

Cách lưu tệp CSV dưới dạng UTF-8 trong TextEdit?

Các bước được đưa ra dưới đây:

 1. Mở tệp bằng TextEdit.
 2. Tại mục Format > Make Plain Text. Ảnh chụp màn hình của menu như được hiển thị bên dưới:

   

  Định dạng menu trong TextEdit
  Định dạng menu trong TextEdit
 3. Tiếp theo, điều hướng đến File > Save. Được hiển thị như dưới đây:

   

  Menu tệp trong TextEdit
  Menu tệp trong TextEdit
 4. Từ Plain Text Encoding trong danh sách thả xuống, chọn Unicode(UTF-8).
 5. Cuối cùng, click Save để lưu lại file của bạn.