Hướng dẫn content bài viết theo loại nội dung (Module News Pro)

Module News Pro là một phiên bản nâng cấp của Module News trên hệ thống của Ngôi Sao Số.

Đặc điểm nhận dạng của Module News PRO:

- Tên gọi trong quản trị thường là: TIN TỨC, NỘI DUNG, BLOG)

- Khi thêm bài viết mới có mục "Loại nội dung" (như hình bên dưới)

ngoi sao so system content news pro 1

1. Loại nội dung: bài viết thông thường

Loại nội dung là "Bài viết thông thường" phù hợp với các bài viết có nội dung hỗn hợp gồm: chữ, hình, video kết hợp, trong đó chữ chiếm phần lớn nội dung.
ngoi sao so system content news pro 2
Khi bạn chọn loại nội dung "Bài viết thông thường" bạn có thể làm nội dung như hình này

2. Loại nội dung: video

Loại nội dung "Video" phù hợp với các bài viết có nội dung chính là 1 video.
ngoi sao so system content news pro 3
Nếu bạn chọn loại nội dung "Video" bạn có thể làm nội dung như hình này

3. Loại nội dung: hình ảnh

Loại nội dung "Hình ảnh" phù hợp với các bài viết có nội dung chỉ toàn là hình ảnh. Hình ảnh là phần chính, còn nếu có chữ thì chữ chỉ là phần phụ.
ngoi sao so system content news pro 4
Nếu bạn chọn loại nội dung "Hình ảnh" bạn có thể làm nội dung như hình này