Hướng dẫn cấu hình lại CSF sử dụng Directadmin bị block FTP khi sử dụng Filezilla truy cập

Trong hướng dẫn này, directadmin sẽ sử dụng pure-ftpd làm FTP mặc định

Thông thường Directadmin sử dụng Pure-Ftp và tường lửa CSF mặc định. Khi tải file lên máy chủ thông qua FTP thông thường tường lửa khóa lại để bảo đảm an toàn cho máy chủ web.

Điều này làm cho Filezilla không kết nối được tới máy chủ theo cách thông thường. Và bạn sẽ phải làm theo cách add IP của người dùng vào danh sách whitelist. Trong bài hướng dẫn này Ngôi Sao Số sẽ giúp bạn loại bỏ phiền phức trên.

Lưu ý: hướng dẫn dưới đây bạn phải có quyền root vào server hoặc VPS. Dưới đây sử dụng lệnh vi để sửa tập tin, bạn có thể sử dụng nano hoặc sửa trực tiếp trên Directadmin (phần File Editor) và trong khu vực cấu hình CSF

Bước 1: Sửa tập tin cấu hình pure-ftpd

Đầu tiên cần sửa lại tập tin cấu hình pure-ftpd, sử dụng lệnh vi để mở tập tin bên dưới

vi /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf

Bỏ rào khu vực bằng cách xóa dấu # trước dòng PassivePortRange và chỉ định phạm vi cho cổng này bằng tay từ 35000 50000:

PassivePortRange 35000 50000

* Nếu dòng này bị thiếu bạn chỉ cần thêm nó vào cuối tập tin pure-ftpd.conf.

Khởi động lại pure-ftpd để hệ thống tải lại dịch vụ pure-ftp

service pure-ftpd restart

Bước 2: Sửa cấu hình tường lửa CSF

Bước tiếp theo sửa cấu hình của tường lửa CSF
Trong file /etc/csf/csf.conf thêm vào 2 dòng TCP_INTCP_OUT

vi /etc/csf/csf.conf

Trong dòng TCP_IN và TCP_OUT thêm 30000:50000, như ví dụ bên dưới

# Allow incoming TCP ports
TCP_IN = "20,21,22,25,53,80,110,143,443,465,587,993,995,2030,2031,30000:50000,6666"

# Allow outgoing TCP ports
TCP_OUT = "20,21,22,25,53,80,110,113,443,2030,2031,30000:50000,993,995"

Sau đó khởi động lại CSF bằng lệnh bên dưới.

csf -r

Như vậy là bạn đã loại bỏ được phiền phức với CSF, chúc bạn thành công.