Tại sao share bài viết lên Facebook, Google không hiển thị đúng?

Tùy thuộc vào mức độ phổ biến và độ uy tín của tên miền, Facebook và Google sẽ không tự động index vào trang web của bạn để cache.
Đối với một số website các nội dung ít cập nhật, Google và Facebook sẽ không tự lấy nội dung của bạn. Không như bạn nghĩ, để share một nội dung lên các mạng xã hội này, và mặc định các mạng xã hội này không truy cập vào trang web của bạn để lấy nội dung mới. Khi đó, mỗi lần có một bài viết mới, bạn cần phải thực hiện điều này, các thao tác thực hiện như sau:

1. Đối với Facebook:

tai sao share bai viet len facebook khong hien thi dung 2

Tuy cập link https://developers.facebook.com/tools/debug/ sau đó thực hiện nhập link trang web của bạn, và bấm vào nút THU THẬP, bạn có thể phải nhấn một vài lần để Facebook có cache trang web của bạn. Khi đó người dùng muốn chia sẻ link này, facebook sẽ lấy cache và hiển thị.

2. Đối với Google

Truy cập link https://search.google.com/u/1/search-console nếu bạn chưa thực hiện việc đăng ký Google Search Console với Google, bạn cần đăng ký sau đó thực hiện nhập url website của bạn và xem url của bạn đã được Google Index hay chưa.